Volgend schooljaar gaan alle scholen van SWV De Verbinding werken volgens een nieuw geformuleerde basisondersteuning.

Het bestuur heeft de adviezen van de ontwikkelgroep ‘Versterken basis- en extra ondersteuning’ overgenomen. Dit zijn:

  • Een aangescherpte formulering van de basis- en extra ondersteuning
  • Het advies te gaan werken met een ontwikkelinstrument voor het gericht versterken van de basis- en extra ondersteuning. (Het bureau werkt het ontwikkelinstrument uit en bespreekt deze met de ondersteuningscoördinatoren)
  • Het advies de jaarplancyclus aan te passen en deze meer ontwikkelingsgericht te maken. (Het bureau werkt het ontwikkelinstrument uit en bespreekt deze met de ondersteuningscoördinatoren)
  • Een eerste aanzet voor een ‘gereedschapskist’ met interventies die scholen in kunnen zetten op het gebied van leren, gedrag en gezondheid

Het bureau zal de gereedschapskist via de website van het samenwerkingsverband toegankelijk maken voor de scholen en actueel houden. Voor het ophalen van de nodige input en het uitwisselen van ervaringen met de verschillende interventies wordt gebruik gemaakt van het zorgplatform.

Door Erica Jordans