Agenda

Op deze pagina vind je alle bijeenkomsten voor medewerkers binnen SWV De Verbinding. Ontbreekt er een belangrijke activiteit? Neem dan contact op met het Onderwijsloket.

Oktober 2023

1 oktober: deadline PRO-aanvragen
Collegiale visitaties, najaarsronde
Opvraag thuiszittersinventarisatie

Zorgplatform
bijeenkomst

  Basiscursus epilepsie,

drie bijeenkomsten (1/3)

 Voorlichtingsbijeenkomst

mastermodules De Onderwijsspecialisten

Inspiratiesessie
doorgaande lijn

IMPACTcafé

Henno Oldenbeuving 

Qtime starten als mentor,

drie bijeenkomsten (2/3)

Netwerk sociale veiligheid,

drie bijeenkomsten (1/3)

Neuropsychologie 1 (NEU1),

vier bijeenkomsten (1/4)

Bijeenkomst netwerk
schoolleiders

Qtime

Cultuursensitief werken

Neuropsychologie 1 (NEU1),

vier bijeenkomsten (2/4)

November 2023

1 november: deadline aanleveren jaarverslag en jaarplan
Collegiale visitaties, najaarsronde
Jaarplangesprekken
Steekproef PRO

Qtime Oudercontact

van Tegen naar Samen

  Basiscursus epilepsie,

drie bijeenkomsten (2/3)

IMPACTcafé

Marcel van Zanten

Neuropsychologie 1 (NEU1),

vier bijeenkomsten (3/4)

Qtime Schoolgesprek

met ouders uit andere culturen

Grip op de groep,

vier bijeenkomsten (1/4)

Qtime Groepsdynamiek

in jouw klas, twee delen (1/2)

Neuropsychologie 1 (NEU1),

vier bijeenkomsten (4/4)

Grip op de groep,

vier bijeenkomsten (2/4)

Qtime starten als mentor,

drie bijeenkomsten (3/3)

Grip op de groep,

vier bijeenkomsten (3/4)

Cursus positieve gedragsbeïnvloeding in de klas,

drie bijeenkomsten (1/3)

Grip op de groep,

vier bijeenkomsten (4/4)

  Basiscursus epilepsie,

drie bijeenkomsten (3/3)

Qtime Groepsdynamiek

in jouw klas, twee delen (2/2)

December 2023

Jaarplangesprekken

Themabijeenkomst

‘Aanpassingen in reguliere examens’

Januari 2024

Opvraag thuiszittersinventarisatie

Handelen in complexe onderwijssituaties

met betrekking tot externaliserend gedrag (GSEL 4) bijeenkomst 1 (1/4)

Handelen in complexe onderwijssituaties

met betrekking tot externaliserend gedrag (GSEL 4) bijeenkomst 2 (2/4)

Cursus positieve gedragsbeïnvloeding in de klas,

drie bijeenkomsten (2/3)

Zorgplatform
bijeenkomst

Handelen in complexe onderwijssituaties

met betrekking tot externaliserend gedrag (GSEL 4) bijeenkomst 3 (3/4)

Netwerk sociale veiligheid,

drie bijeenkomsten (2/3)

Mastermodule Ouders en school

(BOMG1), vier bijeenkomsten (1/4)

Februari 2024

Handelen in complexe onderwijssituaties

met betrekking tot externaliserend gedrag (GSEL 4) bijeenkomst 4 (4/4)

Mastermodule Ouders en school

(BOMG1), vier bijeenkomsten (2/4)

Mastermodule Ouders en school

(BOMG1), vier bijeenkomsten (3/4)

Maart 2024

Collegiale visitaties, voorjaarsronde

Mastermodule Handelen in complexe onderwijssituaties

met betrekking tot internaliserend gedrag (GSEL5), vier bijeenkomsten (1/4)

Mastermodule Ouders en school

(BOMG1), vier bijeenkomsten (4/4)

Cursus positieve gedragsbeïnvloeding in de klas,

drie bijeenkomsten (3/3)

Bijeenkomst netwerk
schoolleiders

Mastermodule Handelen in complexe onderwijssituaties

met betrekking tot internaliserend gedrag (GSEL5), vier bijeenkomsten (2/4)

Zorgplatform
bijeenkomst

Mastermodule Handelen in complexe onderwijssituaties

met betrekking tot internaliserend gedrag (GSEL5), vier bijeenkomsten (3/4)

Mastermodule Handelen in complexe onderwijssituaties

met betrekking tot internaliserend gedrag (GSEL5), vier bijeenkomsten (4/4)

Mastermodule Persoonlijk leiderschap

(BLEI3), vier bijeenkomsten (1/4) 

Themabijeenkomst

‘Inkoop jeugdzorg door gemeenten’

April 2024

Collegiale visitaties, voorjaarsronde
Opvraag thuiszittersinventarisatie

Mastermodule Persoonlijk leiderschap

(BLEI3), vier bijeenkomsten (2/4) 

Mastermodule Persoonlijk leiderschap

(BLEI3), vier bijeenkomsten (3/4) 

Mastermodule Persoonlijk leiderschap

(BLEI3), vier bijeenkomsten (4/4) 

Webinar

Opfriscursus epilepsie

Netwerk sociale veiligheid,

drie bijeenkomsten (3/3)

Mei 2024

Collegiale visitaties, voorjaarsronde

Mastermodule Sociaal-emotioneel leren:

afstemmen op de groep (GSEL2), vier bijeenkomsten (1/4) 

Mastermodule Sociaal-emotioneel leren:

afstemmen op de groep (GSEL2), vier bijeenkomsten (2/4) 

Mastermodule Sociaal-emotioneel leren:

afstemmen op de groep (GSEL2), vier bijeenkomsten (3/4) 

Zorgplatform
bijeenkomst

Juni 2024

Mastermodule Sociaal-emotioneel leren:

afstemmen op de groep (GSEL2), vier bijeenkomsten (4/4) 

Bijeenkomst netwerk
schoolleiders

Juli 2024

Opvraag thuiszittersinventarisatie