Agenda

Op deze pagina vind je alle bijeenkomsten voor medewerkers binnen SWV De Verbinding. Ontbreekt er een belangrijke activiteit? Neem dan contact op met het Onderwijsloket.

Mei 2023

VERPLAATST Zorgplatform
ondersteunings-coördinatoren

Netwerkbegeleiding aan
nieuwkomersleerlingen (6/6)

Module Handelen in complexe
onderwijssituatiesmet betrekking tot
externaliserend gedrag GSEL4 (1/4)

Themabijeenkomst

‘Overstap VSO-VO’

Intervisie internaliserende problematiek
havo/vwo-bovenbouw

Module Handelen in complexe
onderwijssituatiesmet betrekking tot
externaliserend gedrag GSEL4 (2/4)

Juni 2023

Zorgplatform
ondersteunings-coördinatoren

Module Handelen in complexe
onderwijssituatiesmet betrekking tot
externaliserend gedrag GSEL4 (3/4)

Qtime
Onderwijs anders!

Module Handelen in complexe
onderwijssituatiesmet betrekking tot
externaliserend gedrag GSEL4 (4/4)

Oktober 2023

Qtime Inspiratiesessie
doorgaande lijn