Agenda

Op deze pagina vind je alle bijeenkomsten voor medewerkers binnen SWV De Verbinding. Ontbreekt er een belangrijke activiteit? Neem dan contact op met het Onderwijsloket.

November 2021

Qtime ‘Coach
weerbaarheid’ (1/4)

Intervisiegroep ‘Internaliserende
problematiek havo/vwo-bovenbouw’

Themabijeenkomst
‘Hoogbegaafdheid’

Qtime ‘Coach
weerbaarheid’ (2/4)

Qtime ‘Coach
weerbaarheid’ (3/4)

Bijeenkomst ‘Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sinti-leerlingen’

December 2021

Qtime ‘Coach
weerbaarheid’ (4/4)

Netwerk begeleiding aan
nieuwkomersleerlingen (2/3)

Basiscursus ‘Autisme in
het VO/VSO’ (1/4)

Januari 2022

Opleidingsdag visitatoren
collegiale visitaties

Basiscursus ‘Autisme in
het VO/VSO’ (2/4)

Zorgplatform
ondersteuningscoördinatoren

Februari 2022

Intervisiegroep ‘Internaliserende
problematiek havo/vwo-bovenbouw’

Qtime ‘Hoe beïnvloed je
groepsdynamiek?’ (1/3)

Qtime ‘Hoe beïnvloed je
groepsdynamiek?’ (2/3)

Maart 2022

Basiscursus ‘Autisme in
het VO/VSO’ (3/4)

Qtime ‘Hoe beïnvloed je
groepsdynamiek?’ (3/3)

Zorgplatform
ondersteuningscoördinatoren

Netwerk begeleiding aan
nieuwkomersleerlingen (3/3)

Basiscursus ‘Autisme in
het VO/VSO’ (4/4)

April 2022

Intervisiegroep ‘Internaliserende
problematiek havo/vwo-bovenbouw’

Mei 2022

Zorgplatform
ondersteuningscoördinatoren