Van een school mag je verwachten dat er een consequent en helder toelatingsbeleid is. Daarin moet staan beschreven hoe wordt omgegaan met aanmelding, toelating, afwijzing en hoe je tegen een afwijzing bezwaar kunt maken. Als de door ouders uitgezochte school geen ruimte voor een kind heeft – en dat ook blijkt uit het toelatingsbeleid – dan moeten ouders hun kind op een andere school aanmelden.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment