Als je kind op een school wordt aangemeld, bepaalt de school op basis van de gegevens van de vorige school en de gegevens van ouders of je kind extra ondersteuning nodig heeft. Soms is deze informatie alsnog onvoldoende om te zien welke behoeftes op het gebied van onderwijs de leerling heeft. Dan kan de school om aanvullende gegevens vragen. Een observatie bijvoorbeeld, of een onderzoek.

Vaak kan de school al voldoende vanuit haar basisondersteuning organiseren om je kind begeleiding te bieden. Als dat niet het geval is, kijkt de school wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en welke extra begeleiding de school hierbij gaat bieden. Dit wordt beschreven in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Als je kind al op de school zit, heeft deze meer informatie om te kunnen bepalen welke ondersteuning nodig is. inIformatie van docenten bijvoorbeeld, gegevens uit leerlingbesprekingen, eventueel aanvullend (psychologisch) onderzoek, gegevens uit het leerlingvolgsysteem en evaluaties. Ouders zijn altijd een belangrijke gesprekspartner en informatiebron voor de scholen.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment