Iedere school moet voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen. Extra ondersteuning betekent dat de leerling meer aandacht of begeleiding nodig heeft dan de school vanuit de basisondersteuning (dat is de ondersteuning die alle scholen binnen ons samenwerkingsverband kunnen geven) kan bieden. Deze extra ondersteuning wordt ook wel een arrangement genoemd.

Het ontwikkelingsperspectiefplan bestaat uit een aantal onderdelen. Er staat in wat de behoeften zijn van de leerling en welke extra ondersteuning geboden gaat worden.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment