Soms is de zoektocht naar een passende school voor voortgezet onderwijs behoorlijk lastig. Het Samenwerkingsverband kan hierbij hulp bieden. Tijdens een gesprek (dat ‘PO-VO consultatie’ heet) sluit een orthopedagoog van het Onderwijsloket of van een van de voortgezet onderwijsscholen van het samenwerkingsverband aan bij een gesprek met ouders en leraren op de basisschool. Tijdens het overleg wordt gekeken welke ondersteuningsbehoeften je kind heeft en wat er in het voortgezet onderwijs georganiseerd kan worden om hem of haar te begeleiden. Zo’n gesprek wordt aangevraagd door de intern begeleider van de basisschool van je kind, die daarvoor contact opneemt met het Onderwijsloket.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment