Ouders hebben keuzevrijheid in de school waarvoor ze hun kind aanmelden. Om in aanmerking te komen voor een onderwijsplek binnen het voortgezet speciaal onderwijs, moet er wel een toelaatbaarheidsverklaring zijn. Deze verklaring wordt altijd aangevraagd door een voortgezet (speciaal) onderwijs-school. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af wanneer er binnen het reguliere onderwijs geen plek kan worden geboden aan de leerling vanwege zijn intensieve onderwijsbehoeften. Is de toelaatbaarheidsverklaring aanwezig, dan bepaalt de VSO-school of de leerling ook echt toelaatbaar is. Is de leerling niet toelaatbaar en heeft de school wel zorgplicht, dan moet de dezel een passend alternatief organiseren.

Aanmelding voor de voortgezet speciaal onderwijs-scholen van het Samenwerkingsverband gaat via het Aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Het Aanmeldloket is te bereiken via T: 026 – 3034205 (telefonisch bereikbaar tussen 9:00 uur en 15:30 uur) of aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment