Een school mag de aanmelding van een leerling weigeren als ouders de grondslag van de school niet respecteren of als de leerling niet voldoet aan het Inrichtingsbesluit. Dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma op het aangemelde niveau, oftewel: een leerling met een vmbo-advies is niet toelaatbaar tot het vwo.

Ook als de school vol is kan een leerling geweigerd worden. Van een school mag je verwachten dat er een consequent en transparant toelatingsbeleid is. Daarin moet staan beschreven hoe ze omgaan met aanmelding, toelating, afwijzing en hoe je tegen een afwijzing bezwaar kunt maken. Als de door de jullie uitgezochte school geen ruimte voor je kind heeft – en dat ook blijkt uit het toelatingsbeleid – dan moet je je kind op een andere school aanmelden.

In alle andere gevallen krijgt de school zorgplicht als een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zich aanmeldt. Dit geldt voor zowel VO- als VSO-scholen. In het kader van die zorgplicht moet de school zorgen voor een passende onderwijsplek. Als dit niet haalbaar is op de school van aanmelding, moet de school ouders begeleiden naar een andere passende onderwijsplek. Voor inschrijving op een VSO-school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment