Samen met ouders en de basisschool wordt bekeken of de ondersteuning ook in het voortgezet onderwijs nodig is en op welke manier die het beste kan worden georganiseerd. Dat kan tijdens is een zogenaamde PO-VO-consultatie. Tijdens dit overleg sluit het Onderwijsloket of een deskundige van een VO-school aan bij de zorgteambespreking van de basisschool om samen met ouders de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs te verkennen. Het is ook mogelijk om hiervoor een aparte afspraak te plannen op de basisschool. Als je kind door een VO-school is aangenomen en er is extra ondersteuning nodig, wordt er een ‘Ontwikkelingsperspectiefplan’ (ook wel OPP genoemd) opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe de ondersteuning zal worden geregeld. De school zorgt er ook voor dat er een duidelijk aanspreekpunt is en dat de begeleiders van je kind deskundig zijn. Binnen 6 weken na plaatsing op de school is vastgesteld welke ondersteuning de school gaat bieden.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment