De school waar je als ouders je kind schriftelijk aanmeldt, krijgt zorgplicht als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs en zonder deze extra ondersteuning het onderwijs niet kan doorlopen. Zorgplicht betekent dat de school waar je kind is aangemeld ervoor zorgt dat óf de extra ondersteuning door de school zelf wordt aangeboden, óf dat de school de ouders ondersteunt bij het zoeken naar een school die meer passende ondersteuning kan bieden.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment