Onder basisondersteuning wordt verstaan de leerlingondersteuning die op iedere school van het samenwerkingsverband minimaal gegarandeerd is. Om het wat eenvoudiger te zeggen: basisondersteuning betekent feitelijk niets meer en minder dan goed onderwijs voor alle leerlingen. De onderwijsinspectie controleert de scholen hier dan ook op.

Om de basisondersteuning te kunnen ordenen binnen ons onderwijsaanbod, hanteren we de volgende zeven domeinen:

  1. Opbrengstgericht werken. De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht.
  2. Handelingsbekwame medewerkers. De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel.
  3. Veiligheid. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en docenten.
  4. Aanname en overdracht. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over.
  5. Effectieve ondersteuningsstructuur. De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve ondersteuningsstructuur.
  6. Kwaliteit van ondersteuning. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast.
  7. Aanbod voor leerlingen. De school heeft een ondersteuningsaanbod (zie hieronder) beschikbaar voor alle leerlingen van de school.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment