Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft immers recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kunnen leerlingen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormen zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs het uitgangspunt. Ouders worden bij de keuze nauw betrokken.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment