Het Aeres VMBO Velp is een kleinschalige, groene en creatieve vmbo met brede uitstroommogelijkheden. We staan bekend als een veilige school waar persoonlijke aandacht en begeleiding centraal staan.

 

Aanbod
Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg
Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
Vmbo Gemengde leerweg

Het is mogelijk om de gemengde leerweg af te sluiten met een diploma theoretische leerweg.

Aantal leerlingen
570 (geteld op 1 oktober 2022)

Aeres VMBO Velp - logo

Aeres VMBO Velp

Pinkenbergseweg 5F, 6881 BA Velp

088 – 020 52 00
vmbo.velp @ aeres.nl
www.aeresvmbo-velp.nl