Het Briant College VSO geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten.

Aanbod

Onderbouw vmbo

Het programma bestaat uit theorie- en praktijkvakken. De theorievakken voor de leerwegen van het vmbo zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie & verzorging, economie, sociale vaardigheden en studievaardigheden. Voor de theoretische leerweg komen daar in het tweede leerjaar Duits, economie en natuur- en scheikunde bij. Alle leerlingen krijgen in de onderbouw bewegingsonderwijs, handvaardigheid en consumptieve techniek.

Bovenbouw vmbo basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg /vernieuwd vmbo

De bovenbouw heeft een sterk beroepsoriënterend en minder beroepsvoorbereidend karakter. Leerlingen kunnen zo een goede keuze maken voor een vervolgopleiding op het mbo. We bieden in de bovenbouw van het vmbo twee programma’s:

  • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

Oriëntatie op en basisvaardigheden van deze sector aangevuld met vier keuzemodules, te kiezen uit een aanbod in: Verdieping van het vakprofiel, Dienstverlening, Sport & Bewegen, ICT en Ongevalpreventie & EHBO. In beide programma’s wordt gewerkt aan het loopbaandossier waarin zelfreflectie van de leerling en zijn toekomst centraal staan. We besteden in deze programma’s ook aandacht aan algemene vaardigheden. Juist deze vaardigheden hebben leerlingen hard nodig op het mbo.

Stage is een belangrijk onderdeel van deze nieuwe manier van werken. Per week worden ongeveer veertien lesuren besteed aan het praktijkgedeelte. Ongeveer de helft hiervan is stage. Doelen van de stage zijn arbeidsvaardigheden te ontwikkelen (bijvoorbeeld op tijd komen, zelfstandig werken, initiatief nemen, samenwerken) en inzicht te krijgen in wat een bepaald beroep inhoudt.

Aantal leerlingen:
Onbekend

Briant College - Logo

Briant College VSO

Bethaniënstraat 250, 6826 TJ Arnhem

026 – 384 03 00
info @ briantcollege.nl
www.briantcollege.nl