Op het Candea College kun je terecht voor vwo-, havo-, mavo- en vmbo-onderwijs. Onze opleidingen zijn gesitueerd in twee moderne gebouwen. Wij werken met een uniek systeem van maatwerk. Leerlingen kunnen kiezen voor extra uitdaging en ondersteuning. Ons technasium op havo- en vwo-niveau is uniek in de regio Arnhem.

We voelen ons op het Candea College samen met jou verantwoordelijk. Begeleiding krijg je allereerst van je mentor. Dat is een leraar die je persoonlijk begeleidt bij je studie. Hij of zij is ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders. We willen natuurlijk dat je het hoogste diploma haalt, of een diploma met losse vakken op een hoger niveau. Ben je een snelle leerling die uitdaging nodig heeft? Dan kun je op het Candea eerder examen doen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je ook een fijne schooltijd hebt. Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid. De ontwikkeling van onze leerlingen staat op het Candea voorop. Op het Candea College kun je ook buiten de klas je talenten laten zien: bij de musical, het muziekfestival, het onderbouwtoneel, sportactiviteiten, debat- en sciencewedstrijden, clubs en meer…

Aanbod
Vmbo (schakel)basis en kader
Mavo
Havo in combinatie met technasium
Vwo in combinatie met technasium
Gymnasium

In leerjaar 1 werkt het Candea College  met heterogene klassen in alle leerwegen. Vijf instroomkeuzes die samenhangen met het advies van de basisschool (welke homogeen of heterogeen kan zijn), te weten: sbb, bb/kb, kb/mavo, mavo/havo en havo/vwo.

Aanbod voor hoog- en meer begaafde leerlingen

  • in de brugklas kunnen leerlingen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op een hoger niveau volgen.  Daarnaast is er maatwerk dat bestaat uit verrijking, verdieping of verbreding;
  • in de hogere leerjaren hebben leerlingen veel keuzemogelijkheden in maatwerk. Leerlingen kunnen binnen het vwo twee profielen combineren (technasium en gymnasium), Cambridge Engels, Spaans, Hope-XXL academy en de Quadraam Highschool.

Aantal leerlingen
1850 (geteld op 1 oktober 2022)

Candea College - logo

Candea College

Postbus 141, 6920 AC Duiven

Locatie Eltensestraat (vmbo/mavo en dakpanklas mavo/havo):
Eltensestraat 8, 6922 JB Duiven

Locatie Saturnus (havo/vwo)
Saturnus 1, 6922 LX Duiven

Technasium
Saturnus 3, 6922 LX Duiven

0316-367800
info @ candea.nl
www.candea.nl