Bij het Hendrik Pierson College (HPC) omschrijven we onszelf als ‘de meest complete school in de regio met de kernbegrippen: veilig, vriendelijk en veelzijdig’ Door het brede onderwijsaanbod willen we de school zijn voor alle leerlingen in de regio. Binnen het vwo-, havo-, mavo- en vmbo-onderwijs worden de leerlingen geplaatst op het juiste niveau.

Binnen de Overstap werken onze leerlingen aan hun eigen leerroute. Daarnaast kiezen zij voor een sportprofiel, kunst- en cultuurprofiel en een algemeen profiel. Voor vwo is het ook mogelijk een vwo-plusprofiel met de vakken science, Latijn en Grieks te kiezen. Binnen het vmbo-beroepsgericht (leerjaar 3 en 4) bieden we het programma Dienstverlening en Producten aan.

Aanbod:
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Mavo/vmbo theoretische leerweg
Havo
Vwo
Overstap (10-14)

Hier zitten leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in een groep, maar werkt een leerling op zijn eigen niveau.

Aantal leerlingen:
880 (geteld op 1 oktober 2022)

HPC Zetten - logo

Hendrik Pierson College

Mammoetstraat 1-3, 6671 DL Zetten

0488 – 451 544
administratie @ hpcnet.nl
www.hpc-zetten.nl