Het Lorentz Lyceum is een internationaal georiënteerde school waar leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijke wereldburgers te zijn. We besteden veel tijd en aandacht aan het kennismaken met andere culturen, landen en mensen. Daarnaast bieden we tweetalig onderwijs, voor zowel havo, vwo als gymnasium en versterkt talenonderwijs voor het reguliere onderwijs (o.a. Chinees en Spaans).

Onze school is in augustus 2020 verhuisd naar een nieuwbouwpand aan de Metamorfosenallee, direct naast station Arnhem-Zuid. Het schoolgebouw komt vlakbij Rivers International School Arnhem, dat ook onderdeel is van ons Lyceum, waardoor de twee scholen in de nabije toekomst nog intensiever met elkaar kunnen samenwerken.

Op het Lorentz Lyceum geven we les volgens een eigentijdse internationale onderwijsmethode (genaamd IMYC). Aan de hand van thema’s, die cyclisch en vakoverstijgend benaderd worden, leert de leerling zelf regie te nemen over het eigen leren en koppelt hij/zij de eigen ontwikkeling regelmatig terug aan ouders en mentor.

Ook hebben we een aparte afdeling voor hoogbegaafden, OPUS. We koesteren hier de hoge intelligentie van de leerlingen en dagen ze uit. We besteden veel aandacht aan sociale ontwikkeling, de ontwikkeling van vaardigheden en competenties (zoals structureren en plannen en inleven in de gevoelens van anderen). Hoogbegaafde leerlingen kunnen in een veilig klimaat zichzelf zijn en zo het beste uit zichzelf halen.

Aanbod:
Gymnasium (regulier en tweetalig)
Vwo (regulier en tweetalig)
Havo (regulier en tweetalig)
International baccalaureate (bovenbouw)
Tweetalig onderwijs
OPUS (hoogbegaafden)
Rivers International School (aparte locatie, Parnassusstraat 20 in Arnhem)

Aantal leerlingen:
960 (geteld op 1 oktober 2022)

Lorentz Lyceum

Metamorfosenallee 100, 6843HX Arnhem

026- 320 2850
info @ lorentzlyceum.nl
www.lorentzlyceum.nl