VSO Mariëndael biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die extra intensieve ondersteuning nodig hebben als gevolg van naar binnen gerichte gedragsproblematiek, een lichamelijke beperking, of langdurige ziekte.

VSO Mariëndael maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Aanmelding verloopt via de centrale intake van de Onderwijsspecialisten: aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl. Bellen kan ook: 026 – 303 42 05.

Aanbod
We bieden uitsluitend diplomagericht onderwijs. Een diploma kan worden behaald in vmbo (basis, kader, theoretische leerweg) en havo.

Aantal leerlingen
Tussen de 320 en 350.

Mariëndaal vso - logo

VSO Mariëndael

Middachtensingel 12, 6825 HN Arnhem

026 – 352 66 00
info @ mariendael.nl
www.mariendaal.nl