Het Meforta College VSO biedt onderwijs aan jongeren die verblijven op de leefgroepen van Pactum. Deze instelling biedt een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. In de nauwe samenwerking met Pactum hebben we de functie van ‘instellingsschool’ en bevinden we ons op hetzelfde terrein in Zetten.  Daarnaast bieden we voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren uit de regio. 

De basis voor ons werken is het bieden van een veilige, kleinschalige en gestructureerde leeromgeving, waarin leerlingen zich prettig en gewaardeerd voelen. ​ Onze leerlingen en medewerkers worden dagelijks uitgedaagd hun talenten en kunde te benutten en in praktijk te brengen. Kernbegrippen zijn: steeds weer een nieuwe kans, rust en structuur, respect voor elkaar, onderlinge diversiteit, uitgaan van eerder verworven competenties en integrale behandeling en samenwerking.​

Er wordt op onze school gericht aandacht besteed aan het ‘leren leren’, de socia​​al-emotionele ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarbij spelen we in op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Daarnaast worden leerlingen ook geholpen bij het creëren van een toekomstperspectief waarin ze (opnieuw) kunnen geloven. 

Aanbod
We bieden VSO-onderwijs aan voor jongeren met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen, in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het volgende onderwijs wordt geboden:

Interne afdeling (Pactum)
Met het Behandel- en Onderwijsprogramma (B.O.P.) wordt ervoor gezorgd dat onderwijs en behandeling goed op elkaar aansluiten.  Het Meforta College heeft hierbij de rol van ‘overbruggingsonderwijs’, waarbij de leerlingen voorbereid worden op plaatsing op een vervolgschool of een ander passend vervolgtraject. Het Meforta College doet dit door het opzetten van maatwerktrajecten voor de leerlingen, zoveel mogelijk afgestemd op hun niveau, talenten en interesses. 

Externe afdeling 

De externe afdeling bestaat uit jongeren die uit de regio komen en jongeren die op de Open groep van Pactum verblijven. De jongeren uit de regio kunnen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden geplaatst op het Meforta College.
De externe afdeling heeft een eigen unit in het schoolgebouw met een eigen ingang. Het betreft kleine klassen met een vaste docent. Alle theorievakken worden in een vast leslokaal gegeven. 

Op basis van de informatie van de intake, de gegevens van de school van herkomst en in overleg met de leerling stellen wij het onderwijstraject en het daartoe behorende vakkenpakket samen. 

Aantal leerlingen
120 (geteld op 1 februari 2020)

Meforta Logo

Meforta College VSO

Vluchtheuvellaan 4, 6671 DN Zetten

0488 – 417700
info @ mefortacollege.nl
www.mefortacollege.nl