Het Meforta College VSO biedt onderwijs aan leerlingen die verblijven op de O.G Heldringstichting. Deze stichting biedt een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp.

In de nauwe samenwerking met de Ottho Gerard Heldringstichting (OGH), hebben we de functie van ‘instellingsschool’ en bevinden we ons op hetzelfde terrein in Zetten. Daarnaast biedenvoortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen uit de regio. ​

Er wordt op onze school gericht aandacht besteed aan ‘leren leren’ en ‘socia​​al-emotionele ontwikkeling’. Daarbij spelen we in op de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Onze leerlingen en medewerkers worden dagelijks uitgedaagd hun talenten en kunde te benutten en in praktijk te brengen. Kernbegrippen zijn bij ons: steeds weer een nieuwe kans, rust en structuur, respect voor elkaar, onderlinge diversiteit, uitgaan van eerder verworven competenties en integrale behandeling en samenwerking.​​

Aanmelding verloopt via de centrale intake van de Onderwijsspecialisten:
aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl​. Bellen kan ook: 026 – 303 42 05

Aanbod
We bieden VSO onderwijs aan jongeren met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen.

Het onderwijs voor interne jongeren en externe jongeren is strikt gescheiden. Het volgende onderwijs wordt geboden:

Interne leerlingen (OGH)
Met het Behandel- en Onderwijsprogramma (B.O.P.)wordt ervoor gezorgd dat onderwijs en behandeling goed op elkaar aansluiten.

Onderwijs:

 • Vmbo-B (Basis) leerjaar 1, 2 en 3
 • Vmbo-K (Kader) leerjaar 1, 2 en 3
 • Vmbo-TL (Theoretische leerweg)  leerjaar 1, 2, 3, 4 en staatsexamen
 • Havo leerjaar 1, 2, 3, 4, 5 en staatsexamen
 • Pré-entreeonderwijs (voorbereiding op een MBO Entreeopleiding)
 • Mbo-Entree
 • Arbeidstoeleiding

Externe leerlingen (TLV)
De jongeren die uit de regio komen en onderwijs volgen, maken gebruik van hun eigen unit binnen het schoolgebouw. Deze unit heeft een eigen ingang en schoolplein. De kleine klassen bestaan uit max. 10 leerlingen en hebben een vaste docent,  waarbij alle theorievakken in een vast leslokaal  worden gegeven.

Onderwijs leerlingen open groepen:

 • Vmbo-B (Basis) onderbouw
 • Vmbo-K (Kader) onderbouw
 • Vmbo-TL (Theoretische leerweg) & havo onderbouw

Onderwijs leerlingen uit de regio:

 • Pré-entreeonderwijs (voorbereiding op een MBO-Entreeopleiding)
 • Mbo-Entree
 • Arbeidstoeleiding

Op basis van de resultaten van de intake en in overleg met de leerling stellen wij het vakkenpakket samen. Daarnaast is het stage lopen een belangrijk onderdeel binnen de opleiding voor leerlingen uit de regio.

Aantal leerlingen
120 (geteld op 1 februari 2020)

Meforta Logo

Meforta College VSO

Vluchtheuvellaan 4, 6671 DN Zetten

0488 – 417700
info @ mefortacollege.nl
www.mefortacollege.nl