Het Montessori College Arnhem wordt geïnspireerd door het gedachtegoed van Maria Montessori. We gaan uit van het uniek en volledig potentieel van iedere leerling. Uitgangspunt is het motto: “leer me het zelf te doen”. De leerling wordt medeverantwoordelijk gemaakt voor zijn leren.

In de lessen staan zes karakteristieken centraal: werken met hoofd, hart en handen, leren in samenhang, leren binnen en buiten de school werken, samenwerken, reflecteren en leren kiezen. Alles gebeurt in een pedagogische sfeer van vrijheid in gebondenheid. Je krijgt vrijheid om keuzes te maken, wij bieden veiligheid door het stellen van kaders en coaching bij het maken van keuzes en geven vertrouwen.

We zien Onderwijs meer als meer dan een cognitief bewijs: leerlingen vormen een moreel kompas, waarmee ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de (sterk veranderende) maatschappij.

Aanbod
Mavo en Havo (met een tweejarige brugklas Mavo/Havo) en 2 fasen- VWO , mogelijk in samenwerking met het Beekdallyceum

Leerlingaantal
783: (geteld op 1 oktober 2022)

Montessori College Arnhem

Montessori College Arnhem

Utrechtseweg 174, 6812 AL Arnhem

026 – 320 98 30
montessori @ montessoriarnhem.nl
www.montessoricollegearnhem.nl