Het Olympus College is een interconfessionele scholengemeenschap in Arnhem-Zuid voor mavo, havo en vwo met een apart brugjaar voor leerlingen die nog niet rijp zijn voor het voortgezet onderwijs (afdeling Jan Ligthart). Onze school kent twee profielen: Creatief en Sport. Leerlingen in de mavo, havo en vwo kunnen kiezen voor een profiel waarbij zij extra lessen volgen in het kader van dit profiel.

Het Olympus College heeft een ondersteuningsstructuur waarin veel aandacht is voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben.  Ook is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl, burgerschapsvorming en internationalisering. De afdeling Jan Ligthart wordt jaarlijks bezocht door ongeveer 210 leerlingen. Het gaat om leerlingen die nog niet toe zijn aan voortgezet onderwijs. In dit brugjaar werken we ondermeer aan het verkleinen van achterstanden, het leren omgaan met faalangst en sociaal steviger worden. Leerlingen stromen na dit jaar het eerste leerjaar in van een school voor voortgezet onderwijs.

Daarbij huisvest het Olympus College drie groepen van VSO De Brouwerij. Leerlingen van VSO De Brouwerij volgen daar waar mogelijk lessen in de reguliere afdelingen mavo, havo of vwo van het Olympus College en leerlingen van het Olympus maken, indien nodig, gebruik van de expertise en lessen van VSO De Brouwerij.

Aanbod:
Mavo (VMBO-TL), havo en vwo
Jan Ligthart: een tussenjaar voor leerlingen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs

Aantal leerlingen:
1303 (incl. leerlingen Jan Ligthart, geteld op 1 oktober 2022)

Olympus College - logo

Olympus College

Olympus 11, 6832 EL Arnhem

026 – 320 28 70
info @ olympuscollege.nl
www.olympuscollege.nl