Het Prisma VSO biedt praktijkgericht onderwijs voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar met beperkte cognitieve mogelijkheden al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking en /of autisme, sociaal emotionele problematiek, niet aangeboren hersenletsel en/of langdurig ziekte. Kijk voor meer informatie op onze website.

Extra aanbod

  • Sociale vaardigheidstraining
  • Zelfstandig reizen in het OV-training
  • Special Heroes: sportstimuleringsprogramma
  • Prismaclub: sportprogramma voor leerlingen

Arrangementen
Een aantal EMB-leerlingen met uitstroomprofiel leerroute 1 krijgen een onderwijs- en zorg aanbod op dagbestedingslocatie Kameleon op het terrein ’s Kooningsjaght van Siza. Hier krijgen zij in kleine groepen begeleid door zowel onderwijs- als zorgpersoneel een passend dagprogramma aangeboden. Dit programma krijgt vorm op basis van wat de leerling op dat moment aan kan qua prikkels.

Educatieve kaart

  • Algemeen vormende vakken
  • Multimedia
  • Groen en Techniek
  • Horeca
  • Dienstverlening

Aanbod
Uitstroomprofiel dagbesteding: belevingsgericht, taak- of activiteitengericht, arbeidsmatig
Uitstroomprofiel arbeid: sociale werkvoorziening, (gesubsidieerde) arbeid met of zonder jobcoach.

Aantal leerlingen
251 (geteld op 1 oktober 2019)

VSO Het Prisma maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Aanmelding verloopt via de centrale intake van de Onderwijsspecialisten: aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl Bellen kan ook: 026 – 303 42 05.

Prisma College
Heijenoordseweg 7, 6813 GG Arnhem

026-3526700
info@prismacollege.nl
www.prismacollege.nl