Pro College begeleidt elke leerling naar werk, inkomen of een vervolgopleiding zodat deze een zelfstandig bestaan op kan gaan bouwen in onze samenleving. Bij ons leren leerlingen door te doen.

Daarbij gaan we uit van de individuele, persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling van elke leerling. We denken in kansen en mogelijkheden en benutten deze zo optimaal mogelijk. Bij ons voelen leerlingen zich veilig en gewaardeerd. We werken op basis van wederzijds respect en vinden het belangrijk dat leerlingen trots op zichzelf zijn. Goede ervaringen en waardering van anderen zorgen daarvoor. De individuele leerling staat bij Pro College centraal. Hierbij houden we rekening met de eisen die de samenleving en het bedrijfsleven stellen.

Al in de onderbouw krijgen leerlingen zoveel mogelijk praktijklessen en ontdekken ze waar hun mogelijkheden en voorkeuren liggen. Elke leerling heeft een eigen ontwikkelplan waarin talenten, voorkeuren en leerdoelen worden vastgelegd. Hiermee willen we leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. De praktijkvakken staan centraal, daarnaast krijgen leerlingen theorievakken en besteden we aandacht aan het ontwikkelen van competenties om ze zo goed voor te bereiden op de praktijkstage. We zoeken hierbij naar een goede match tussen de individuele talenten en de vraag vanuit de praktijk.

Vanaf klas 4 kiezen de leerlingen één van onze praktijkopleidingen, waarmee ze verschillende certificaten en/of diploma’s kunnen halen. Daarnaast lopen de leerlingen vanaf het vierde leerjaar, twee of drie dagen per week stage. In het vijfde leerjaar ligt daarbij de focus op uitstroom naar werk. Leerlingen die dat willen en de juiste basisvaardigheden hebben, kunnen binnen het Pro College het diploma MBO-1 (zgn. Entree-opleiding) halen. Hiermee is doorstroom naar MBO-2 op een ROC mogelijk.

Aanbod
Praktijkonderwijs

Aantal leerlingen
80 (geteld op 1 oktober 2022)

Pro College Bemmel - logo

Pro College Bemmel

Sportlaan 1K, 6681 CD Bemmel

0481-453884
bemmel @ procollege.nl
www.procollege.nl/bemmel