Produs Praktijkonderwijs is een school met kleine klassen. Iedere klas heeft een eigen mentor, die de meeste theorielessen verzorgt. Hierdoor ontstaat een hechte band tussen leerlingen, docent en de leerlingen onderling. Praktijkdocenten geven de praktijkvakken. Je kunt rekenen op veel persoonlijke aandacht en ondersteuning. Je zoon/dochter zal zich dan ook snel thuis voelen.

Bij Produs hebben we drie leerroutes. Leerlingen met een vergelijkbaar niveau en sociaal-emotionele ontwikkeling zitten bij elkaar in de klas. Zo kunnen docenten meer maatwerk aan elke leerling bieden. In de klas werken we vaak in kleine groepen en soms individueel op het eigen niveau. Vaak gebeurt dit in de klas op laptops die de school daarvoor beschikbaar stelt. Ieder schooljaar bekijken we of de leerling in de leerroute zit die het beste past. Leerlingen kunnen op Produs een vak waar hij/zij erg goed in is op vmbo-bb niveau volgen. Als dat goed gaat, wordt daarvoor eindexamen op het Maarten van Rossem gedaan. De leerling haalt dan een vmbo-certificaat voor dat vak. Een klein deel van onze leerlingen stroomt door naar een Entree-opleiding van het ROC. Als je zoon of dochter daar de kwaliteiten voor heeft, kan die opleiding binnen de school in het zesde jaar gevolgd worden.

Onze ambitie is dat zo veel mogelijk leerlingen de school verlaten met een betaalde baan. Daar werken we samen keihard voor. Na de schooltijd kan je zoon of dochter aan de slag in bijvoorbeeld de detailhandel, horeca, productie, schoonmaak, techniek of het groenonderhoud. Voor die gebieden biedt Produs branchegerichte opleidingen. Vanaf het vierde leerjaar volgt je kind een vakopleiding. Aan het eind van de opleiding wordt een certificaat behaald. Werkgevers vinden dat belangrijk, omdat ze daaraan kunnen zien wat uw zoon/dochter kan. Doordat we samenwerken met Symbion, een praktijkschool in Didam, zijn er nog meer mogelijkheden om een branchegerichte opleiding te volgen. Je kind leert niet alleen allerlei praktische vaardigheden, maar ook hoe het er echt aan toe gaat in een bedrijf tijdens je stage. We vinden het belangrijk dat je zoon of dochter na afloop van de opleiding zelfstandig kant functioneren in de maatschappij. Dit leert je kind omdat je tijdens je schooltijd steeds meer dagen stage gaat lopen.

Als je kind straks een baan heeft, worden er ook sociale vaardigheden van hem of haar gevraagd. Daarom besteden we ook aandacht aan samenwerken, weerbaar zijn, zelf keuzes maken, respect hebben voor elkaar en later zelfstandig een huishouden voeren. Produs werkt veel samen met jou als ouder. Ons motto is ‘We doen het samen’. Daarom verwachten we van jou een actieve inbreng. Jij kent je kind het best! We vragen van jou om ons op de hoogte te houden van alle zaken die het leren van je kind op school kunnen beïnvloeden en houden je in driehoeksgesprekken op de hoogte van hoe het met je kind op school gaat. Je kind is tijdens deze gesprekken aan het woord en vertelt aan jou en de mentor hoe het met hem of haar gaat en wat zijn of haar doelen op school zijn. We doen er samen alles aan om de schooltijd op Produs tot een succes te maken.

Aantal leerlingen
195 (geteld op 1 oktober 2022)

Produs Logo

Produs Praktijkonderwijs

Leidenweg 60, 6843 LD Arnhem

026 – 320 88 30
info @ produsarnhem.nl
www.produsarnhem.nl