Op het Thomas a Kempis College hechten we veel belang aan goed onderwijs, een veilig klimaat, betrokken medewerkers en de samenhang daartussen. In de lessen en tijdens andere activiteiten vinden we het belangrijk om de nieuwsgierigheid te prikkelen en stimuleren we verantwoordelijkheid en autonomie.

Het onderwijs is in onze ogen betekenisvol. Onze leerlingen krijgen keuzemogelijkheden, onder meer in flextijd. Het kan dan gaan om verbeteren, verdiepen, verbreden of versnellen. We hebben daarmee oog voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen en voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Voor hen hebben we steunprogramma’s.

Onze mentoren worden getraind in coachende vaardigheden, zodat ze onze leerlingen goed kunnen begeleiden bij het maken van keuzes. Elke medewerker heeft een voorbeeldrol en voelt zich verantwoordelijk voor zijn aandeel in de school. De school heeft aandacht voor verschillen en voor ontwikkeling (van de leerlingen, van de medewerkers en van het onderwijs).

Aanbod
Havo, Atheneum en Gymnasium

Aantal leerlingen
1600 (geteld op 1 oktober 2022)

Thomas a Kempis College

Thomas a Kempislaan 25, 6822 LR Arnhem

026 – 445 24 47
algemeen@thomasakempis-arnhem.nl
www.thomasakempis-arnhem.nl