Het Titus Brandsma College is een excellente Unesco-school met wereldvakken, 20-80 learning en een AT-lab voor ondernemend leren. Kernbegrippen van onze school zijn grote ontwikkelkansen in een kleinschalige, gestructureerde en daardoor veilige omgeving.

Onze school creëert alle basisvoorwaarden om zo ondernemend mogelijk te kunnen leren, passend bij de manier van werken van de leerlingen.

Leerlingen kunnen op onze school terecht voor de havo- en mavo. In de bovenbouw van de havo worden de profielen Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij aangeboden.Ook heeft onze school een Wereldklas waar leerlingen in een tussenjaar worden voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Aanbod
Mavo, havo
Wereldklas

Leerlingaantal
700 (inclusief Wereldklas, geteld op 1 oktober 2022)

Titus Brandsma College

Reigerstraat 25, 6883 ER Velp

026 – 363 38 36
algemeen@titusbrandsma-velp.nl
www.titusbrandsma-velp.nl