De Ziep VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren van 12 tot 18/20 jaar. De leerlingen hebben een verstandelijke beperking, een meervoudige beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ze zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden. We bieden de uitstroomprofielen dagbesteding en (beschutte) arbeid.

Plezier, passie en prestatie
Als u de school binnenkomt ziet u in het restaurant de grote panelen met onze drie kernwaarden. Deze kernwaarden geven aan waar we voor staan. Ze zijn herkenbaar voor leerlingen, ouders en teamleden en staan centraal binnen ons onderwijs: plezier, passie en prestatie.

Leerroutes en uitstroomprofielen
Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 en 2 dagbesteding
  • Leerroute 3 (beschutte) arbeid
  • Leerroute 4 en 5 arbeid

Onderwijsprogramma
We bieden de volgende vakken aan: Nederlandse taal en communicatie, sociale emotionele ontwikkeling, rekenen, mens, natuur en techniek (MNT), mens en maatschappij, culturele oriëntatie en creatieve expressie, Engels (profiel arbeid), bewegen en sport, praktijkvakken, interne en externe stages. Het onderwijsprogramma bestaat uit drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Stage
Ons onderwijs is erop gericht leerlingen voor te bereiden op dagbesteding of (beschutte) arbeid. Wij begeleiden hen daarom in verschillende fases naar een geschikte werkplek binnen de dagbesteding of een bedrijf. De ondersteuning op stage of werkplekken vindt plaats via ons stagebureau of via werkbegeleiders. Met als doel: iedere leerling op de meest passende plek.

Gesprekken over nu en later
Als leerlingen 14 jaar zijn en later als ze 16 jaar zijn, ontvangen zij en hun ouders een uitnodiging voor een gesprek over Nu en Later met de Commissie voor de Begeleiding. Dit gesprek gaat over onderwijs, stage, wonen, werk, vrije tijd, burgerschap, regel-en wetgeving en indicaties. Zo maken we het traject richting uitstroom concreet. In het laatste schooljaar organiseren wij het uitstroomgesprek met de leerling, ouders, groepsleiding, stagebegeleider en betrokkenen.

Aantal leerlingen
120 (teldatum 1 oktober 2019)

De Ziep maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten.

De Ziep - logo

De Ziep VSO

Marsweg 49, 6941 BH Didam

0316 – 296950
info @ deziep.nl
www.deziep.nl