Je bent hier:

Dit is SWV De Verbinding

In SWV De Verbinding werken acht schoolbesturen in de regio Arnhem en De Liemers samen. We willen iedere leerling passend voortgezet onderwijs bieden. Want ieder kind heeft daar recht op!

In Nederland willen we iedere leerling onderwijs bieden dat past bij zijn of haar talenten en capaciteiten. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Sommige leerlingen hebben intensievere begeleiding nodig. Daarbij heeft niet elke school de faciliteiten om hen de juiste ondersteuning te bieden. Daarom werken alle voortgezet onderwijs-scholen in de regio samen in samenwerkingsverband De Verbinding. Want door intensief samen te werken, kunnen we wél ieder kind passend onderwijs bieden!

SWV De verbinding: passend onderwijs voor 21.000 kinderen

In SWV De Verbinding komen acht schoolbesturen samen. Dat zijn de besturen in de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Lingewaard, (een deel van) Montferland, Renkum, (een deel van) Rheden, Westervoort en Zevenaar. Samen bieden we ruim 21.000 leerlingen onderwijs op één van de 36 scholen in deze regio.

Samen sterk voor iedere leerling

Een enorm aantal, maar voor ons telt echt iedere leerling. En mocht iemand niet tot zijn recht komen op de plek waar hij zit, dan zoekt de school, samen met de leerling, zijn ouders en het bureau van het De Verbinding naar een passende oplossing. Wij regelen samen een passende plaats voor iedere leerling, want we willen voor iedereen het beste perspectief voor een succesvolle toekomst. Samen staan we sterk voor iedere leerling!

Het bureau van SWV De Verbinding

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau van het samenwerkingsverband. Hier zorgen orthopedagogen en andere medewerkers ervoor dat scholen alle hulp krijgen bij de ondersteuning van de leerlingen. Ook zijn ze altijd beschikbaar voor vragen van ouders, leerlingen en professionals, die terechtkunnen bij het Onderwijsloket.

> Onze visie

Hoe bieden we iedere leerling in de regio Arnhem-De Liemers passend onderwijs? Dit is de visie van SWV De Verbinding. >>> Lees verder

> Onze organisatie

In ons samenwerkingsverband werken verschillende lagen van scholen samen om passend onderwijs voor iedere leerling te garanderen. Zo ziet de organisatie van SWV De Verbinding eruit. >>> Lees verder

> Ons Ondersteuningsplan

Hoe wij voor iedere leerling passend onderwijs in de omgeving gaan organiseren? Dat lees je in het Ondersteuningsplan van SWV De Verbinding. >>> Lees verder

> Ons Jaarplan

Hoe gaan we er het komende jaar concreet voor zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt? Dat is terug te lezen in het jaarplan van SWV De Verbinding. >>> Lees verder

> Onze Ondersteuningsplanraad

SWV De Verbinding heeft ook een medezeggenschapsorgaan. Maak kennis met de Ondersteuningsplanraad.  >>> Lees verder

> Informatiebeveiliging en privacy

Heer lees je hoe SWV De Verbinding omgaat met informatiebeveiliging en privacy. >>> Lees verder