Je bent hier:

SWV De Verbinding voor professionals

Bij SWV De Verbinding werken ondersteuners en zorgpersoneel, docenten en mentoren, directies en ketenpartners samen om voor iedere leerling in de regio passend onderwijs te bieden. Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol. De medezeggenschap is in handen van de Ondersteuningsplanraad.

Om alle professionals zo goed en snel mogelijk te helpen, bieden we iedere beroepsgroep zijn eigen route met informatie over procedures, formulieren en documenten. Vind je onverhoopt toch niet de juiste informatie? Dan proberen we je te helpen via ons onderwijsloket.

> Ondersteuningscoördinatoren

Op deze pagina vind je alle informatie voor ondersteuningscoördinatoren, zoals procedures bij toelaatbaarheidsaanvragen, belangrijke documenten en benodigde formulieren. >>> Lees verder

> Docenten en mentoren

Op deze pagina vind je alle informatie die SWV De Verbinding beschikbaar heeft voor docenten en mentoren. >>> Lees verder

> Schooldirecties

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie voor leden van schooldirecties, zoals vergaderdata en belangrijke documenten. >>> Lees verder

> Bestuursleden

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie voor bestuursleden van SWV De Verbinding, zoals vergaderdata en belangrijke documenten. >>> Lees verder

> Ondersteuningsplanraad

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie voor leden van de Ondersteuningsplanraad, zoals vergaderdata, belangrijke documenten en andere relevante informatie. >>> Lees verder

> Ketenpartners

Op deze pagina vind je alle belangrijke informatie voor ketenpartners van SWV De Verbinding, zoals contactgegevens en belangrijke documenten en formulieren. >>> Lees verder