Je bent hier:

> SWV De Verbinding voor de Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband heeft ook een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin zitten ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals.

De ondersteuningsplanraad: medezeggenschap

De Ondersteuningsplanraad praat en beslist mee over verschillende zaken binnen De Verbinding. Over het beleid en hoe de middelen die we krijgen van de overheid verdeeld worden, bijvoorbeeld. Ook moeten het instemmen met het Ondersteuningsplan, waarin de koers voor de komende jaren is vastgelegd. Deze rol is per wet bepaald. De Ondersteuningsplanraad houdt daarbij de voortgang van het plan in de gaten, denkt mee over belangrijke thema’s die te maken hebben met passend onderwijs en kijkt of de doelen ook worden behaald. De Ondersteuningsplanraad informeert op zijn beurt weer zijn eigen achterban.

Leden van de Ondersteuningsplanraad

  • Aranka Pullens, personeelslid, Arentheem College
  • Karin van Dijk-Leander, personeelslid, LingeRijn, Dorenweerd College
  • Hanneke Vink, personeelslid, AERES Velp
  • Constant Kusters, ouderlid, AERES Velp
  • Marleen Strengers, personeelslid, De Onderwijsspecialisten
  • Simone Keurntjes, ouderlid, Arentheem College
  • Bart Bomer, personeelslid, secretaris en vice-voorzitter, De Onderwijsspecialisten
  • Henriëtte de Groot, ouderlid, voorzitter, Quadraam
  • Brigitte Bloemberg-Bullée, personeelslid, Quadraam
  • Esther Nulden, notulist, geen lid OPR, Firmamentum

Twee keer per jaar bijeen

De Ondersteuningsplanraad komt twee keer per jaar samen om de algemene gang van zaken in het samenwerkingsverband te bespreken. De leden van de OPR worden gekozen via verkiezingen. De samenstelling is hetzelfde opgezet als die van het bestuur van het samenwerkingsverband. Elk deelnemend schoolbestuur heeft evenveel leden. Per schoolbestuur zit één lid vanuit het personeel in deze raad en één lid vanuit de ouders of leerlingen.

Alles gemakkelijk terug te vinden

SWV De Verbinding wil het werk voor deze raad zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom hebben we deze omgeving voor leden gecreëerd. Hier  vind je alle informatie gemakkelijk bij elkaar. Je kunt bijvoorbeeld alle notulen terugvinden, maar ook de vergaderdata zien en andere nuttige informatie lezen. Mocht je iets missen, geef het gerust aan via ons feedback-formulier!

Ben je geholpen door de informatie op deze pagina? Laat het ons weten via het feedback-formulier aan de rechterkant!  

> Documenten en formulieren voor de Ondersteuningsplanraad

Op deze pagina staan alle relevante documenten en formulieren voor de Ondersteuningsplanraad handig op een rij. Documenten en formulieren voor… >>>Lees verder

> Vergaderdata voor de Ondersteuningsplanraad

Op deze pagina staan de vergaderdata van de Ondersteuningsplanraad Vergaderdata van de Ondersteuningsplanraad van SWV De Verbinding Vergaderdata OPR schooljaar… >>>Lees verder