Je bent hier:

> SWV De Verbinding voor de Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband heeft een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin zitten ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals.

De ondersteuningsplanraad: medezeggenschap

De OPR heeft meerdere rollen, zoals het meepraten en beslissen over verschillende zaken binnen het samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld over het beleid en hoe middelen van de overheid verdeeld worden. Ook wordt de OPR om instemming gevraagd met betrekking tot het ondersteuningsplan, waarin de koers voor de komende jaren wordt vastgelegd. De OPR wordt gedurende de ondersteuningsplanperiode van vier jaar regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang. Als er tussentijdse wijzigen zijn, wordt de OPR opnieuw geraadpleegd.

Leden van de Ondersteuningsplanraad

  • Henriëtte de Groot, ouderlid, voorzitter, Quadraam
  • Bart Bomer, secretaris en vice-voorzitter, personeelslid De Onderwijsspecialisten
  • Constant Kusters, ouderlid, AERES Velp
  • Simone Keurntjes, ouderlid, Arentheem College
  • Aranka Pullens, personeelslid Arentheem College
  • Brigitte Bloemberg-Bullée, personeelslid Quadraam
  • Hanneke Vink, personeelslid, AERES Velp
  • Marleen Strengers, personeelslid De Onderwijsspecialisten
  • Esther Nulden, notulist, geen lid OPR

De Ondersteuningsplanraad bestaat uit gekozen leden

De leden worden gekozen via verkiezingen. Elk schoolbestuur van ons samenwerkingsverband wordt vertegenwoordigd door een onderwijsprofessional, ouder en/of leerling. We zijn altijd op zoek naar een frisse blik van een ouder en/of leerling, dus bent of kent u iemand met interesse? Stuur dan een mail naar opr@swvdeverbinding.nl.

> Documenten en notulen voor de Ondersteuningsplanraad

Documenten en notulen voor de Ondersteuningsplanraad Organisatie → Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad → Huishoudelijk reglement Ondersteuningsplanraad Visie en beleid → Ondersteuningsplan 2020-2024… >>>Lees verder

> Vergaderdata voor de Ondersteuningsplanraad

Vergaderdata van de Ondersteuningsplanraad van SWV De Verbinding Vergaderdata OPR schooljaar 2023-2024: 14-09-2023 19:30 – 21:30 uur 05-10-2023 19:30 -… >>>Lees verder